Vladimir Červenka

Vladimir Červenka je rođen 17. novembra 1942. godine u Sofiji. Fotografijom se bavi od 1960. godine. Diplomirao je na Fakultetu za film i televiziju FAMU u Pragu na katedri umetničke fotografije u klasi doc. Jana Šmoka 1974. godine. Na istom fakultetu je i magistrirao.


Vladimir Červenka was born in 1942 in Sofia. He has been engaged in photography since 1960. After graduating at the Faculty of Film and Television FAMU in Prague at the department of art photography in the class of Jan Smok in 1974, he obtained his master's degree at the same university.

Preporučeni događaj:
Beograd. Galerija Artget. Samostalna izložba Vladimira Červenke
12. januar - 2. februar 2017.

Izložba je iz selekcije umetničke direktorke galerije Artget u 2016. godini mr Ivane Tomanović. Izložba pod nazivom "(Ne)obične priče" umetnika mr Vladimira Červenke jeste gotovo retrospektivna izložba radova iz brojnih i tematski i izražajno raznovrsnih ciklusa (Ljudi, Dokument, Površine i linije, Objekti, Mrtva priroda, Kosmička istraživanja... ). Vladimir Červneka je autor čije bavljenje fotografijom traje pet i po decenija, a izlagačka karijera 45 godina. Kao istraživač medijuma i umetnosti fotografije u tom periodu se okušao u svim žanrovima, a svoje poimanje fotografije, možda najsažetije, iskazao je u intervijuu sa Lukom Salapurom u Dnevniku (1. septembar 1990): "Za mene je fotografija pre svega informativno-emotivno saopštenje koje obuhvata celokupnu oblast fotografije: od dokumentarne do tzv. umetničke. Da li će ona biti obična informacija ili umetničko delo zavisi od toga koje komponente pretežu – informativne ili emotivne. Kod kreiranja fotografija čiji je cilj bio da prenesu moju autorsku emotivnu poruku koristio sam iskustva češkog pisca Bohumila Hrabala za koga je umetnost 'slobodna igra sa slobodnom maštom koja je manje ili više umrljana stvarnošću'. Onaj ko ima ambicije mora da ima na umu da je umetnost društvena kategorija, sa svim pozitivnim i negativnim aspektima koje takva formulacija donosi..."